Novinky

Metodika vypracování studie proveditelnosti (Metodika vypracování koncesního projektu)

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • PPP
  • Metodika
  • Legislativa

(V návaznosti na smlouvu na technickou asistenci „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem“ programu Transition Facility 2005, č. CZ05.02.04.0002 byla vytvořena Metodika vypracování koncesního projektu). Tato metodika je určena pro pracovníky státní správy a územních samospráv, ale i pro společnosti ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracovávání koncesních projektů.

Dokument bude průběžně aktualizován na základě zkušeností s vypracováním koncesních projektů .

Doporučované

Nejčtenější