Novinky

Metodika - Komunikační strategie PPP projektu

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • PPP
  • Metodika
  • Legislativa

Ministerstvo financí vydává metodiku, která je určena zadavatelům veřejného sektoru s cílem usnadnit zvládnutí komunikační role při přípravě projektů veřejného a soukromého sektoru – PPP. Protože na všech úrovních státní správy nemusí být vždy k dispozici dostatečná zkušenost v oblasti komunikace jak se zainteresovanými subjekty, tak s běžnou veřejností nebo médii, poskytuje tento materiál praktický přehled o významu komunikace v PPP projektech, cílech komunikační strategie a činnostech k jejich naplnění.

Vzhledem k tomu, že každý PPP projekt je specifický rozsahem i náročností své přípravy, bude se lišit i zvolený způsob a rozsah komunikace. Tento dokument má doporučující charakter. V metodice popsané kroky komunikační strategie PPP projektu by měly sloužit jako návod zejména pro významné investiční projekty.

Zpracovatelem metodického dokumentu je PPP Centrum, a.s.Odkaz na externí web na základě uzavřené smlouvy s Ministerstvem financí. V souvislosti s vývojem PPP projektů se předpokládá průběžná aktualizace této metodiky.

Doporučované

Nejčtenější