Novinky

2010

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí v roce 2010.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Vydáno

Informace MF k novým podmínkám stavebního spoření - rok 2011

Ministerstvo financí zveřejňuje nejdůležitější informace ke změnám, které nastanou v oblasti stavebního spoření v souvislosti s novou legislativní úpravou.

V legislativním procesu byl v průběhu listopadu 2010 přijat zákon, kterým se mění zákon o stavebním spoření (zákon č. 96/1993 Sb.) a zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Tento zákon (dále v tomto textu označovaný jako „novela“) přináší zásadní změny do stavebního spoření:

  1. zdaňuje se státní podpora za rok 2010, která bude poskytnuta v roce 2011;
  2. snižuje se maximální výše státní podpory za rok 2011 a roky následující pro jednoho účastníka stavebního spoření za kalendářní rok;
  3. zdaňují se úrokové příjmy ze stavebního spoření.

Vydáno

Monitoring hospodaření obcí – SIMU rok 2011

Ministerstvo financí aktualizovalo Metodiku Monitoringu hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů - Příloha č. 1 - Algoritmy SIMU a Přílohu číslo 2 - Vzory tabulek SIMU, platné od 7.10.2011.