Novinky

Pokyn CHJ 2 (pokyn je zrušen)

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • Zákon o finanční kontrole
  • Etický kodex
  • Výsledky přezkoumání hospodaření
  • Pokyn MF
  • Systém PIFC
  • Centrální harmonizační jednotka
  • Přezkoumávání hospodaření

Ministerstvo financí vydává na základě § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy tento pokyn.

Pokyn CHJ č. 2 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Dokumenty ke stažení

Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy. Září 2009 – 1. novelizace.

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

Související informace:

Doporučované

Nejčtenější