Novinky

Pokyn CHJ 1 (pokyn je zrušen)

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Metodika
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Pokyn MF
 • Systém PIFC
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Přezkoumávání hospodaření

Pokyn k jednotnému uplatňování procesních pravidel při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a při realizaci následných opatřeních s touto kontrolou souvisejícich (s komentářem) a Přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a následných opatření s touto kontrolou souvisejících.

Pokyn CHJ č. 1 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Dokumenty ke stažení

Pokyn k jednotnému uplatňování procesních pravidel při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a při realizaci následných opatřeních s touto kontrolou souvisejícich (s komentářem). Aktualizace říjen 2009

Dokumenty ke stažení

Přehled doporučených vzorů písemností (CHJ - 1)Přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a následných opatření s touto kontrolou souvisejících. Aktualizace říjen 2009

 • Vzor č. 1 - Oznámení o zahájení kontroly
 • Vzor č. 2 - Zápis o zahájení kontroly
 • Vzor č. 3 - Pověření kontrolujících k vykonání kontroly
 • Vzor č. 4 - Rozhodnutí kontrolního orgánu o vyloučení osob z účasti na kontrole na základě podjatosti
 • Vzor č. 5 - Žádost o poskytnutí informace
 • Vzor č. 6 - Potvrzení o zajištění dokladů kontrolované osoby
 • Vzor č. 7 - Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu
 • Vzor č. 8 - Sdělení o zahájení správního řízení
 • Vzor č. 9 - Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty
 • Vzor č. 10 - Rozhodnutí o uložení pokuty za maření veřejnosprávní kontroly na místě
 • Vzor č. 11 - Rozhodnutí o uložení pokuty za nepřijetí nebo neplnění opatření k nápravě nedostatků
 • Vzor č. 12 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě
 • Vzor č. 13 - Rozhodnutí o námitkách vedoucího kontrolního orgánu
 • Vzor č. 14 - Rozhodnutí o námitkách kontrolního pracovníka

 

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

  Doporučované

  Nejčtenější