Novinky

Metodika kontroly programů ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na období 2007 - 2013

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Kontrola čerpání
 • Strukturální fondy
 • Metodika
 • Fond soudržnosti EU
 • Veřejný sektor
 • Kontrola
 • Zákon o finanční kontrole
 • Evropský rybářský fond
 • Systém PIFC
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Přezkoumávání hospodaření

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropského společenství a právními předpisy České republiky. S platností od 1. října 2009.

Dokumenty ke stažení

 

Metodika je rozdělena na 3 části:

Část I: Společná ustanovení;
Část II: Finanční toky prostředků z rozpočtu EU;
Část III: Systém finanční kontroly.

 

Doporučované

Nejčtenější