Novinky

Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností (kodex je zrušen)

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Metodika
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Etický kodex
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Pokyn MF
 • Systém PIFC
 • Centrální harmonizační jednotka

Ministerstvo financí vydává na základě § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy tento Etický kodex interního auditora.

Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných opatřeních souvisejících s tímto auditem - září 2009

Dokumenty ke stažení

Etický kodex interního auditora orgánu veřejné správy včetně příloh

 • Vzor č. 1 - Potvrzení o převzetí dokladů
 • Vzor č. 2 - Program interního auditu
 • Vzor č. 3 - Oznamovací dopis
 • Vzor č. 4 - Pověření
 • Vzor č. 5 - Zpráva o zjištěních z vykonaného auditu
 • Vzor č. 6 - Záznam z projednání zprávy o vykonaném auditu
 • Vzor č. 7 - Záznam interního auditora
 • Vzor č. 8 - Pověření interního auditora vedoucím orgánu veřejné správy
 • Vzor č. 9 - Statut interního auditu

Zdroj: MF - odbor 17 Kontroly

Doporučované

Nejčtenější