Novinky

Metodická pomůcka k nastavení řídící kontroly podle COSO ERM se zaměřením na řízení rizik v orgánech státní správy (metodická pomůcka je zrušena)

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • Zákon o finanční kontrole
  • Metodický postup
  • Systém PIFC
  • Centrální harmonizační jednotka
  • Přezkoumávání hospodaření

Metodická pomůcka je zrušena tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Ministerstvo financí – Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu vydává na základě § 7 odst. 1 pís a),b) a § 25 zákona odst. 1 a 4 č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, metodickou pomůcku k nastavení řídící kontroly podle COSO ERM se zaměřením na řízení rizik v orgánech státní správy. Platnost od: leden 2007.

Dokumenty ke stažení

 

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

Doporučované

Nejčtenější