Novinky

2006

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí v roce 2006.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Aktualizováno

Manuál PPP a Vzorová koncesní smlouva

Tento manuál je určen všem veřejným zadavatelům PPP projektů v České republice, ať na úrovni centrální (státu) či na úrovni územních samosprávných celků (kraje, města a obce). Součástí tohoto manuálu je vzorová standardní smlouva na realizaci PPP projektů („vzorová koncesní smlouva“).

Vydáno

Metodika pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou

 • Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou
 • Rozčlenění příslušnosti ministerstev ke shromažďování podkladů pro rozhodování o státní pomoci
 • Doporučený postup při odhadování nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou
 • Softwarové řešení tabulek
 • Způsob předání údajů Ministerstvu financí
 • Písemný komentář
 • Organizační zabezpečení zjišťování údajů
 • Pověření fyzických osob ke zjišťování údajů nutných ke zpracování přehledu
 • Poskytování bližších informací k obsahu a postupům stanoveným právní úpravou poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
 • TABULKA pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku (Příloha č. 1 Vyhlášky č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb.)
 • VZOR písemného pověření osoby pověřené krajem ke zjišťování údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou (Příloha č. 2 Vyhlášky č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb.)

Vydáno

Metodický pokyn k zprostředkované identifikaci

Metodická pomůcka zpracovaná zejména pro potřeby obecních úřadů, vydána ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí ročník 4, částka 2 ze dne 10.3.2006

Vydáno

Nová metodologie vládní finanční statistiky 2001

GFS 2001 Mezinárodního měnového fondu představuje nový mezinárodní statistický standard pro kompilaci fiskálních dat. Účelem tohoto standardu je schopnost lépe informovat tvůrce fiskální politiky o likviditě, fiskální udržitelnosti a zároveň slouží jako vstup pro analýzu fiskální zranitelnosti.

Nová metodologie GFS 2001 se svojí podstatou blíží metodologii ESA 95 (metodika ročních národních účtů). Na rozdíl od systému GFS 1986, který pracuje s daty pouze na pokladní bázi, zachycuje nová metodologie účetní operace rovněž i na akruální bázi: tzn., že transakce a ostatní ekonomické toky jsou zaznamenávány v okamžiku, kdy se ekonomická hodnota vytváří, transformuje a zaniká a také tehdy, když se pohledávky a závazky zvyšují, zanikají nebo transformují. Zahrnuje tak všechny události, které mají vliv na finanční výkonnost, pozici nebo likviditu vládního sektoru. Tvoří ucelený koncepční a účetní rámec, poskytuje relevantní údaje pro analytickou činnost a následně pro hodnocení či případné změny fiskální politiky

Vydáno

Vládní finanční statistika - nová metodologie GFSM 2001

Nová metodologie GFS 2001 se svojí podstatou blíží metodologii ESA 95 (metodika ročních národních účtů). Na rozdíl od systému GFS 1986, který pracuje s daty pouze na pokladní bázi, zachycuje nová metodologie účetní operace rovněž i na akruální bázi: tzn., že transakce a ostatní ekonomické toky jsou zaznamenávány v okamžiku, kdy se ekonomická hodnota vytváří, transformuje a zaniká a také tehdy, když se pohledávky a závazky zvyšují, zanikají nebo transformují. Zahrnuje tak všechny události, které mají vliv na finanční výkonnost, pozici nebo likviditu vládního sektoru. Tvoří ucelený koncepční a účetní rámec, poskytuje relevantní údaje pro analytickou činnost a následně pro hodnocení či případné změny fiskální politiky.