Novinky

Pokyn CHJ 4 (pokyn je zrušen)

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • Zákon o finanční kontrole
  • Výsledky přezkoumání hospodaření
  • Pokyn MF
  • Systém PIFC
  • Centrální harmonizační jednotka
  • Přezkoumávání hospodaření

Pokyn upravující metodiku výběru vzorku pro prověřování správnosti operací při výkonu finanční kontroly ve veřejné správě.

Pokyn CHJ č. 4 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Dokumenty ke stažení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výběrové riziko
Příloha č. 2 - Výpočet velikosti vzorku ze základního souboru
Příloha č. 3 - Nejčastěji používané metody pro výběr vzorku při zkoumání vlastností operací

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

Doporučované

Nejčtenější