Novinky

Pokyn CHJ 17 (pokyn je zrušen)

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • Zákon o finanční kontrole
  • Výsledky přezkoumání hospodaření
  • Pokyn MF
  • Systém PIFC
  • Centrální harmonizační jednotka
  • Přezkoumávání hospodaření

Metodická příručka pro výkon řídící kontroly v orgánech veřejné správy.

Pokyn CHJ č. 17 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Dokumenty ke stažení

Uvedené přílohy jsou nezávazné příklady, které by mohly pomoci vedoucím zaměstnancům při zkvalitňování jednotlivých částí vnitřního kontrolního systému.

1. Dotazník charakterizující úroveň řídící kontroly v orgánu veřejné správy
2. Vývojový diagram se zaměřením na oblast účetnictví (metodický postup vytvoření vývojového diagramu)
3. Funkční schéma na příkladu oddělení účetnictví
4. Metodický list na příkladu oddělení účetnictví
5. Schéma oběhu dokumentů na příkladu oddělení účetnictví
6. Dotazník včetně rizik - dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
7. Analýza rizik - účetnictví, včetně mapy rizik - příklad

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

Doporučované

Nejčtenější