Novinky

2005

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí v roce 2005.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Vydáno

Pokyn CHJ 4 (pokyn je zrušen)

Pokyn upravující metodiku výběru vzorku pro prověřování správnosti operací při výkonu finanční kontroly ve veřejné správě.