Novinky

Pokyn CHJ 9 (pokyn je zrušen)

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Metodika
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Pokyn MF
 • Systém PIFC
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Přezkoumávání hospodaření

Pokyn pro výkon auditu shody v orgánech veřejné správy.

Pokyn CHJ č. 9 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Dokumenty ke stažení


Přílohy:

 • Příloha č. 1 - Příkladová studie "AUDIT SHODY" SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST ÚČETNICTVÍ
 • Příloha č. 2 - Příkladová studie "AUDIT SHODY" SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST INVENTARIZACE A OBLAST POKLADNÍ AGENDY
 • Příloha č. 3 - Seznam literatury použité při zpracování "Pokynu pro výkon auditu shody v orgánech veřejné správy"

 

Vývojové diagramy:

 • Vývojový diagram pro výkon auditu shody v oblasti účetnictví orgánu veřejné správy (OVS)
 • Vývojový diagram pro výkon auditu shody v oblasti inventarizace a závazků orgánu veřejné správy (OVS)
 • Vývojový diagram pro výkon auditu shody v oblasti pokladní agendy orgánu veřejné správy (OVS)

 

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

Doporučované

Nejčtenější