Novinky

Pokyn CHJ 7 (pokyn je zrušen)

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Strukturální fondy
 • Metodika
 • Fond soudržnosti EU
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Pokyn MF
 • Systém PIFC
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Přezkoumávání hospodaření

Ministerstvo financí vydává na základě § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy tento pokyn.

Pokyn CHJ č. 7 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Pokyn pro jednotné provádění kontroly vzorku operací a projektů v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Dokumenty ke stažení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Záznam o provedené kontrole
Příloha č. 2 - Kontrolní list pro provádění kontroly vzorku operací a projektů
Příloha č. 3 - Rizikové faktory pro jednotlivé stupně hodnocení rizik
Příloha č. 4 - Klíč k bodování rizikových faktorů

Zdroj: MF - odbor 17 - Kontroly

Doporučované

Nejčtenější