Novinky

Pokyn CHJ 6 (pokyn je zrušen)

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Metodika
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Pokyn MF
 • Systém PIFC
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Přezkoumávání hospodaření

Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy.

Pokyn CHJ č. 6 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Dokumenty ke stažení

 

Přílohy:

 • Příloha č. 1 - Příklad cyklu šestistupňového procesu v úrovni provozního a taktického řízení rizika a příklad přístupu k integrovanému řízení rizika ve třech úrovních
 • Příloha č. 2 - Řízení rizik v souvislosti se všemi prvky integrovaného pojetí systému vnitřního řízení a kontroly podle COSO v podmínkách orgánu veřejné správy
 • Příloha č. 3 - Metodický postup analýzy rizik
 • Příloha č. 4 - Příklad seznamu rizik
 • Příloha č. 5 - Schéma vztahů a odpovědnosti jednotlivých činitelů vnitřního kontrolního systému (vedoucí tohoto orgánu, vedoucí zaměstnanci, koordinátor řízení rizik) a útvaru interního auditu při provádění analýzy a řízení rizik
 • Příloha č. 6 - Model strategického a ročního plánování v odpovědnosti jednotlivých činitelů vnitřního kontrolního systému (vedoucí tohoto orgánu, vedoucí zaměstnanci, koordinátor řízení rizik) a útvaru interního auditu orgánu veřejné správy

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

 

Doporučované

Nejčtenější