Novinky

Pokyn CHJ 16 (pokyn je zrušen)

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Metodika
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Pokyn MF
 • Systém PIFC
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Přezkoumávání hospodaření

Metodická pomůcka pro audit výkonu v orgánech veřejné správy.

Pokyn CHJ č. 16 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Dokumenty ke stažení

 

Přílohy:

 • Příloha č. 1 - Metody používané v rámci auditu výkonu
 • Příloha č. 2 - Postup při použití metody MBO
 • Příloha č. 3 - Postup při použití metody CMA
 • Příloha č. 4 - Postup při použití metody CEA
 • Příloha č. 5 - Postup při použití metody CBA
 • Příloha č. 6 - Metodický postup při použití CUA

 

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

Doporučované

Nejčtenější