Novinky

Metodika MPSV a MF - Rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen

odbor 30 - Personální
odbor 30 - Personální

Vydáno

  • Pracovní místa
  • Ministerstvo financí
  • Personální politika
  • Rovné příležitosti
  • Rozpočtové zásady
  • Veřejný sektor

INFORMATIVNÍ METODIKA - ROZPOČTOVÁNÍ Z HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

Informativní metodika (Materiál vznikl ve spolupráci MF a MPSV).

Dokumenty ke stažení

Zdroj: MF - odbor 30 - Personální

Doporučované

Nejčtenější