Novinky

Materiály na jednání vlády dne 12. října 2022

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Veřejné zdravotní pojištění
  • Státní rozpočet

Bod č. 6: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022

Předložená Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2022 byla zpracována podle ustanovení § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého vláda předkládá Poslanecké sněmovně po skončení pololetí zprávu, v níž hodnotí vývoj ekonomiky a plnění státního rozpočtu. Zpráva dále obsahuje hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, vývoje státních finančních aktiv a pasiv, stavu státních záruk a vývoje státního dluhu. Součástí zprávy je výhled celkového plnění státního rozpočtu do konce letošního roku.

Bod č. 7: Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2021

Předkládaný souhrnný materiál byl zpracován společně odbornými pracovišti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí. Ekonomické hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění a návrhů výročních zpráv zdravotních pojišťoven za rok 2021 zpracovalo Ministerstvo financí, hodnocení zdravotní a kontrolní části zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví. Souhrnné hodnocení systému veřejného zdravotního pojištění vychází z dat získaných sumarizací údajů z tabulkových příloh jednotlivých návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2021. Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2021 byly předloženy Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí v souladu s „Metodikou zpracování a předkládání výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2021“ do 30. dubna 2022.

Pro informaci:

Bod č. 5: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Změny služeb datových schránek – velkoobjemové datové zprávy

Na základě usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020, v souladu s bodem II/1 a), v platném znění, o uložení povinností informovat vládu o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy, anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury), se vládě ČR předkládá informace o záměru uzavření Prováděcí smlouvy č. 16 „Změny služeb datových schránek – velkoobjemové datové zprávy“.

Bod č. 6: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rozšíření serverů E980 – aktivace procesorových jader

Na základě usnesení vlády České republiky č. 86 ze dne 27. ledna 2020 o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií v souladu s bodem II/1 a), o uložení povinnosti informovat vládu o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy, anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury), v platném znění, se vládě České republiky předkládá informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení, a to pod názvem Rozšíření serverů E980 – aktivace procesorových jader. Zadavatelem veřejné zakázky bude Generální finanční ředitelství.

Doporučované

Nejčtenější