Novinky

Materiály na jednání vlády dne 9. listopadu 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Bod č. 5:
Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci (IFC). Materiál obsahuje úpravu Dohody o IFC v návaznosti na rezoluci Rady guvernérů, která navrhuje zvýšit minimální hlasovací sílu potřebnou při budoucím schvalování navýšení kapitálu, a to z 80 % na 85 %.

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem". Materiál obsahuje informaci o stavu odměňování ve společnostech, státních podnicích a některých organizačních složkách státu, kterých se týkají Zásady odměňovaní.

Doporučované

Nejčtenější