Novinky

Materiály na jednání vlády dne 2. listopadu 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Informační technologie
  • Veřejná zakázka
  • Investiční spor
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem veřejné zakázky je nákup nových serverů, diskových polí a rozšíření stávající páskové knihovny včetně souvisejících konfiguračních prací pro zajištění technologické podpory pro provoz Portálu Moje daně.

Bod č. 4:
Informace o záměru obnovy licenční smlouvy IBM Informix

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru obnovy licenční smlouvy IBM Informix. Předmětem záměru této veřejné zakázky je zajistit kontinuitu podpory produktů Informix v souladu s licenčními podmínkami společnosti IBM na období dalších 3 let.

Bod č. 5:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 "Analytický list pro rok 2021 – projekt DWH"

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - "Analytický list pro rok 2021 – projekt DWH". Předmětem veřejné zakázky je Aplikace, která představuje nástroj poskytující data a informace k jednotlivým daňovým subjektům na jednom místě ze zdrojových dat FS ČR a externích dat subjektů např. Katastru nemovitostí, CS ČR apod.

Bod č. 6:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 "Odborné služby k vytvoření integrační vrstvy DWH"

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - "Odborné služby k vytvoření integrační vrstvy DWH". Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí odborných služeb dodavatelem v souvislosti s vytvořením integrační vrstvy DWH, přičemž tyto služby musí zahrnovat provedení činností pro oblasti zdrojových systémů, vrstvy příjmu dat, vrstvy předzpracování dat, a integrační vrstvy.

Bod č. 7:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Přístup do celosvětové databáze ekonomických subjektů pro roky 2021–2023

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Přístup do celosvětové databáze ekonomických subjektů pro roky 2021–2023. Předmětem veřejné zakázky je přístup do celosvětové databáze ekonomických subjektů, která obsahuje informace o 300 milionech soukromých společností po celém světě, včetně bank a pojišťoven.

Bod č. 8:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 "Zobrazovátko pro rok 2021 - projektu DWH"

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 "Zobrazovátko pro rok 2021 - projektu DWH". Předmětem veřejné zakázky je vytvoření, implementace a rozvoj aplikace k zobrazování atributů jednotlivých entit – „Zobrazovátko“. Aplikace představuje analytický nástroj, jehož účelem je zobrazení grafických a tabulkových údajů k vybraným subjektům zapojených zejména v organizovaných podvodech, tzv. řetězcích.

Bod č. 9:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Pozáruční podpora výrobce HW umístěného v Informačním centru GŘC

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Pozáruční podpora výrobce HW umístěného v Informačním centru GŘC. Předmětem předkládaného záměru je zabezpečení prodloužení pozáruční podpory výrobce pro diskové pole a servery umístěného v Informačním centru Generálního ředitelství cel.

Bod č. 10:
Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností JCDecaux SA"

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností JCDecaux SA". Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb České republice v mezinárodním investičním sporu se společností JCDecaux SA v souladu s pokyny zaměstnanců Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější