Novinky

Materiály na jednání vlády dne 8. října 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Státní rozpočet
  • Zdravotní pojišťovny
  • Rozpočet EU
  • Dozorčí rada
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Veřejné zdravotní pojištění
  • Vyhodnocení

Bod č. 5:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2019

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2019. Po projednání bude tato zpráva předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Hlavními částmi zprávy jsou: ekonomický vývoj ČR a hospodaření veřejných rozpočtů, výsledky hospodaření státního rozpočtu, výsledky hospodaření územních rozpočtů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv a zpráva o řízení státního dluhu.

Bod č. 14:
Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2018

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zdravotnictví předkládá vládě k projednání materiál Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2018.

Systém veřejného zdravotního pojištění vykázal v roce 2018 příjmy 309,8 mld. Kč a výdaje 295,3 mld. Kč. Dosáhl tak v tomto roce přebytku cca 14,5 mld. Kč a jako součást vládního sektoru v roce 2018 nepředstavoval riziko pro dosažení fiskálního cíle vlády.

Bod č. 19:
Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

Ministerstvo financí předkládá vládě Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie. Návrh nařízení má v rozpočtové oblasti za cíl právně překlenout situaci, kdy by Spojené království vystoupilo z Evropské unie bez výstupové dohody.

Bod č. 20:
Odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na jmenování člena dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

Nejčtenější