Novinky

Materiály na jednání vlády dne 4. listopadu 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Ministerstvo financí
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Ministerstvo dopravy
  • Ministerstvo obrany
  • Ministerstvo zemědělství
  • Ministerstvo vnitra
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

Pro informaci

Bod č. 2:
Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ dle usnesení vlády č. 835 ze dne 12. 12. 2018.

Zásady se vztahují na ministerstvo financí, průmyslu a obchodu, dopravy, obrany, zemědělství a vnitra. Ze zaslaných informací vyplývá, že odměňování na pozicích, na které se vztahuje výše zmíněné usnesení vlády, je plněno v souladu se Zásadami.

Doporučované

Nejčtenější