Novinky

Materiály na jednání vlády dne 23. listopadu 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Odměny manažerů
  • Veřejný sektor

Pro informaci

Bod č. 4:
Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ dle vládního usnesení č. 606 ze dne 29. 7. 2015.

Zásady se vztahují na ministerstvo financí, průmyslu a obchodu, dopravy, obrany, zemědělství a vnitra. Ze zaslaných informací je zřejmé, že u předmětných manažerských pozic v působnosti resortních ministerstev je odměňování nastaveno transparentně. Podmínky určující výši odměn a jejich strukturu odpovídají Zásadám ve smyslu výše zmíněného usnesení vlády.

Doporučované

Nejčtenější