Novinky

Materiály na jednání vlády dne 17. října 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Návrh zákona
  • Rozpočtová pravidla

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech.

Bod č. 8:
Strategie vlastnické politiky státu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Strategie vlastnické politiky státu. Cílem tohoto koncepčního materiálu je zajistit efektivní fungování státu jako vlastníka majetkových účastí státu v obchodních společnostech, státních podniků a národního podniku, zajistit transparentní výkon vlastnických práv k majetkovým účastem státu v očích veřejnosti a z dlouhodobého hlediska přinést východiska a řešení kritických oblastí této problematiky.

Předkládaná strategie stanoví základní principy chování státu jako vlastníka, a to ve vztahu k obchodním společnostem, státním podnikům a dalším subjektům, které vykonávají podnikatelskou činnost. Čerpá z aktualizovaného vydání Doporučení OECD pro řízení a správu státem vlastněných společností z července roku 2015 a věnuje se problematickým aspektům corporate governance jako jsou transparentnost, nominační proces, politika odměňování, působnost a odpovědnost orgánů nebo sledování a vyhodnocování výkonnosti.

Doporučované

Nejčtenější