Novinky

10. prosince 2008

Materiály na jednání vlády 10. prosince 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Pro informaci

Bod č. 5:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 4. listopadu 2008 v Bruselu

Dne 4. listopadu 2008 proběhlo v Bruselu zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Českou delegaci vedl ministr financí Miroslav Kalousek.

V kontextu reakce na probíhající finanční krizi se ministři financí věnovali přípravě mimořádného jednání hlav států a vlád EU dne 7. listopadu 2008 v Bruselu, resp. setkání ministrů financí zemí G20 8.-9. listopadu 2008 v Brazílii a navazujícího summitu hlav států a vlád G20 15. listopadu 2008 ve Washingtonu. Tématem těchto jednání, stejně jako diskuse ministrů na Radě ECOFIN, byly mezinárodní iniciativy v reakci na finanční krizi, včetně možné reformy globální finanční architektury.

Dále bylo na programu jednání několik bodů z oblasti daní. Ministři diskutovali o snížených sazbách DPH, konkrétně o návrhu, který se týká místně poskytovaných služeb s vysokým podílem lidské práce (např. restauračních služeb). Druhým tématem byla novela směrnice o DPH a nařízení o administrativní spolupráci s cílem přispět k potírání úniků z DPH. Rada dosáhla kompromisní dohody o tomto návrhu, který zkracuje základní lhůtu pro podávání souhrnných hlášení o intrakomunitárních transakcích ze čtvrtletí na 1 měsíc. V zásadě bylo dosaženo dohody také o novele obecné úpravy spotřebních daní, která mimo jiné zavádí elektronický systém pro kontrolu oběhu výrobků podléhajících spotřební dani. Ministři hovořili také o projednávané dohodě mezi ES a Lichtenštejnskem o boji proti podvodům.

Nakonec se ministři krátce dotkli tématu stabilizace cen emisních povolenek v rámci systému ETS po roce 2012 a byli stručně informováni o práci na Lisabonské strategii.

Na okraji zasedání ECOFIN proběhlo setkání ministrů EU s ministry financí zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), tj. Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu.

Doporučované

Nejčtenější