Novinky

14. listopadu

Materiály na jednání vlády 14. listopadu 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 15:
Návrh Dohody o narovnání se společností UFC v rámci deblokace ruského dluhu

V roce 1999 postoupilo Ministerstvo financí ČR společnosti UFC s.r.o. pohledávku za Ruskou federací. V roce 2002 bylo na základě rozhodnutí ruského ministerstva financí pozastaveno plnění pohledávky z ruské strany, což znemožnilo naplnění smlouvy mezi MF ČR a UFC v plné výši. Smyslem předloženého materiálu je tedy narovnání sporných vztahů mezi MF ČR a společností UFC; podle návrhu dohody, které bylo dosaženo po mnohaletém jednání, uhradí společnost UFC České republice dohodnutý podíl z nominální hodnoty té části postoupené pohledávky, k jejíž deblokaci skutečně před rokem 2002 došlo.

 

Pro informaci

Bod č. 5:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 9. října 2007 v Lucemburku

Dne 9. října 2007 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena ministrem financí Miroslavem Kalouskem.

Rada dle očekávání doporučila České republice snížit nadměrný deficit; konkrétně doporučila omezit zhoršování rozpočtové situace v roce 2007 a odstranit nadměrný deficit nejpozději do roku 2008, snížit vládní schodek pod 3% HDP důvěryhodným a udržitelným způsobem prostřednictvím zlepšení strukturálního salda a po odstranění schodku zabezpečit rozpočtovou konsolidaci směrem ke střednědobému rozpočtovému cíli, který je pro ČR stanoven jako deficit 1% HDP a dle doporučení by měl být dosažen do roku 2012.

V oblasti budování jednotného finančního trhu Rada ECOFIN schválila závěry k otázkám v oblasti zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry a k otázce zajištění finanční stability. Rada se dále shodla na ukončení procedury při nadměrném deficitu u Velké Británie. Ministři se rovněž věnovali problematice veřejných financí v hospodářské a měnové unii, zejména pak zlepšování preventivní části Paktu stability a růstu. Rada se také zabývala  otázkou budoucího financování projektu satelitní navigace Galileo, ke které se ministři vrátí na listopadovém zasedání Rady. Dalšími diskutovanými tématy říjnového zasedání  byly také otázka modernizace veřejné správy, otázka dialogu se třetími zeměmi, iniciativa Better regulation a pozornost Rada rovněž věnovala tématu rozvíjení a zavádění principů tzv. flexicurity.

Doporučované

Nejčtenější