Novinky

Materiály na jednání vlády dne 24. července 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Všeobecná pokladní správa
  • Účtenková loterie
  • Elektronická evidence tržeb
  • Letiště Ruzyně
  • Zahraničí EU

Bod č. 5: Možné rozpočtové posílení investic vlády v roce 2017

Ministerstvo financí předkládá návrh možného rozpočtového posílení investic v roce 2017. Ministerstvo financí obdrželo návrhy devíti kapitol státního rozpočtu. Podmínky stanovené vládou splnila pouze kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství.


Bod č. 6: Informace ministra financí k zajišťovacím příkazům a jejich využití ze strany Finanční správy České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci ministra financí k zajišťovacím příkazům a jejich využití ze strany Finanční správy. Předložená informace obsahuje zhodnocení přístupu Finanční správy při využívání institutu zajišťovacích příkazů, jakožto nástroje v boji proti daňovým únikům.


Bod č. 7: Návrh na sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014-2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou a Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě Memoranda o porozumění, která upravují implementaci Finančních mechanismů EHP a Norska. Po jejich podpisu bude možno zahájit přípravu realizace Finančních mechanismů EHP/Norska v České republice.

Česká republika přijímá od roku 2004 finanční prostředky v rámci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska (FM EHP/Norska). Dosud byla realizována dvě programová období – 1. období 2004-2009, kdy celková alokace pro ČR činila 110,91 mil. EUR, a 2. období 2009-2014 s celkovou alokací pro ČR 131,8 mil. EUR.


Bod č. 24: Pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení materiál „Pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie“.

Cílem uvedených Pravidel je stanovit podmínky pro přesun finančních prostředků ze státního rozpočtu jak pro účely úhrady výdajů správních úřadů vysílajících zaměstnance do institucí EU, tak i pro úhradu výdajů souvisejících s realizací aktivit za účelem přípravy na složení tzv. EPSO testů, které jsou nezbytným předpokladem pro trvalé pracovní působení v rámci institucí EU.


Bod č. 25: Rozšíření pokrytí systémem automatické biometrické detekce obličejů na letišti Václava Havla Praha

Ministerstva financí a vnitra společně předkládají vládě materiál „Rozšíření pokrytí systémem automatické biometrické detekce obličejů na letišti Václava Havla Praha“.

Cílem předkládaného materiálu je rozšířit pokrytí systémem automatické biometrické detekce obličejů v dalších již vytipovaných tranzitních prostorách letiště Václava Havla Praha se současným posílením kapacity integrační platformy tak, aby po dokončení realizace zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem v Brně – Tuřanech, Karlových Varech, Pardubicích a Ostravě – Mošnově, byla všechna letiště propojena navzájem.


Bod č. 26: Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha

Ministerstva financí a vnitra společně vládě předkládají vládě materiál, který navrhuje řešení dalšího rozvoje bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem v Brně – Tuřanech, Karlových Varech, Pardubicích a Ostravě – Mošnově.

Pro informaci:

Bod č. 5: Informace pro vládu k postupu společnosti PRISKO a.s. vůči společnosti OKD, a.s.

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci materiál o aktuálním stavu převzetí společnosti OKD, a.s. společností PRISKO a.s.


Bod č. 6: Informace k datu spuštění účtenkové loterie

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o datu spuštění účtenkové loterie, které je stanoveno na 1. října 2017. Od tohoto dne bude zahájen sběr účtenek a jejich registrace do slosování. První slosování proběhne 15. listopadu 2017.


Bod č. 7: Memorandum o spolupráci

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem financí, Ministerstvem vnitra a jimi zřizovaných státních podniků Státní pokladna Centrum sdílených služeb a Národní agentura pro komunikační a informační technologie při realizaci cílů Projektu „Příprava vybudování eGovernment cloudu“.

Doporučované

Nejčtenější