Novinky

Materiály na jednání vlády 5. září 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Dozorčí rada
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č.7:
Jmenování člena Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, ve kterém v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 písm. a) zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje, aby vláda jmenovala nového člena Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Důvodem předložení návrhu je jmenování nového člena Dozorčí rady na uvolněné místo, které vzniklo skončením výkonu funkce člena dne 21. června 2012.

Podle výše citovaného ustanovení zákona č. 280/1992 Sb. jmenuje a odvolává 3 členy Dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven vláda České republiky na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví.

Pro informaci:

Bod č.1:
Informace o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost v ČR

V souladu s usnesením vlády č. 347 ze dne 16. května 2012 předkládá Ministerstvo financí vládě materiál zabývající se zhodnocením sociálně patologických dopadů hazardních her na společnost České republiky.

Doporučované

Nejčtenější