Novinky

11. srpna 2010

Materiály na jednání vlády 11. srpna 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Příjmy a výdaje
  • Rozpočtové kapitoly
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č. 2
Návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády „Návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011“. Celkové příjmy státního rozpočtu na rok 2011 jsou navrženy ve výši  917,1 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 1 052,1 mld. Kč, tj. deficit ve výši  135 mld. Kč.  K dosažení výše uvedeného deficitu státního rozpočtu jsou navržena opatření na příjmové i výdajové straně státního rozpočtu.

Fiskální cíl pro deficit veřejných rozpočtů v roce 2011 byl stanoven ve výši 4,6 % HDP (v metodice ESA95). Po schválení rozpočtových limitů na rok 2011 pro jednotlivé kapitoly a státní fondy budou tyto údaje sděleny správcům rozpočtových kapitol, kteří zpracují svůj návrh rozpočtu a předloží Ministerstvu financí. Ministerstvo financí připraví na základě předložených podkladů návrh rozpočtu na rok 2011 pro jednání vlády do 31. srpna 2010.

Doporučované

Nejčtenější