Novinky

3. srpna 2010

Materiály na jednání vlády 3. srpna 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Povodně
  • Veřejný sektor
  • Ekologické závazky
  • Legislativa

Bod č. 6
Řešení odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu 2010

Ministerstvo financí předkládá na  jednání vlády souhrnný návrh na řešení odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu 2010, vycházející z požadavků příslušných resortů (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu  a obchodu).

Zákonem č. 180/2010 Sb. pro řešení škod vzniklých v roce 2010 byla schválena novela zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu  a v červenci 2009. Pro odstranění škod z povodní roku 2010 projednalo Ministerstvo financí  s Evropskou investiční bankou prodej dluhopisů do výše 3 mld. Kč.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj zapojuje do financování nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků původně určených na odstranění povodňových škod  2009 ve výši 320 mil. Kč, je k dispozici na odstranění následků povodní 2010 celkem 3 320 mil. Kč.

Doporučované

Nejčtenější