Novinky

Materiály na jednání vlády dne 25. března 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Fond dětí a mládeže
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Převod majetku státu
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Ministerstvo financí
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro informaci:

Bod č. 4:
Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy předkládají vládě informaci o kontrolní činnosti vykonávané Ministerstvem financí ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2013. Předkládaný materiál obsahuje informace o výsledcích kontrol a přijatých opatřeních.

Doporučované

Nejčtenější