Novinky

Materiály na jednání vlády dne 25. května 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Informační systém
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Hospodaření s majetkem státu

Pro informaci:

Bod č. 7:
Informace pro vládu České republiky o záměru obnovy licenční smlouvy Microsoft Enterprise

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru na prodloužení podpory serverových a klientských licencí Microsoft pro MF na období 3 let do 31. 5. 2023. Cílem záměru je zajistit kontinuitu využívání produktů Microsoft v souladu s licenčními podmínkami této společnosti. To umožní Ministerstvu financí využívat nejnovější produkty, které usnadní uživatelům práci s dokumenty a poskytnou vyšší stupeň zabezpečení informací.

Bod č. 8:
Informace o uzavření smlouvy o poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o uzavření smlouvy o poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu zadané v jednacím řízení bez uveřejnění pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Cílem uzavřené smlouvy je poskytování softwarových služeb k dočasnému zajištění podpory pro agendu ÚZSVM. Informační systém zahrnuje oblast hospodaření s majetkem státu, právních jednání i ekonomické agendy ÚZSVM. Podrobnější informace naleznete zde: ÚZSVM ušetří na IT systémech 115 milionů korun ročně

Doporučované

Nejčtenější