Novinky

Materiály na jednání vlády dne 18. května 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Smlouva mezi ČR a Švýcarskem
  • Finanční kontrola
  • Finanční arbitr

Bod č. 6:
Návrh na sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti a Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh na sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti a Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti. Materiál obsahuje návrh dvou dohod se Švýcarskem, které umožní převod prostředků konfiskovaných na základě rozhodnutí švýcarských orgánů ve dvou trestních řízeních.

Pro informaci

Bod č. 1:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2019

Ministerstvo financí předkládá vládě Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2019. Zpráva hodnotí výsledky jednotlivých součástí finanční kontroly, vyhodnocuje roční výsledky a účinnost systému finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídících a výkonných struktur, systému veřejnosprávních kontrol hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů České republiky a systému veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí.

Zpráva současně hodnotí výsledky činnosti interního auditu v orgánech veřejné správy, ochranu proti podvodnému jednání a podává přehled o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol a centrální harmonizace finanční kontroly ve veřejné správě.

Bod č. 2:
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2019

Ministerstvo financí předkládá vládě Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2019. Zpráva obsahuje základní informace o finančním arbitrovi jako o orgánu mimosoudního řešení některých spotřebitelských sporů na finančním trhu, o výsledcích činnosti finančního arbitra a informace o nákladech na činnost finančního arbitra a Kanceláře finančního arbitra za sledované období.

Doporučované

Nejčtenější