Novinky

Materiály na jednání vlády dne 11. května 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Daň z přidané hodnoty
  • Celní zákon

Bod č. 8:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Materiál navrhuje změny při uplatňování daně z přidané hodnoty pro prodej zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy a mezi EU a třetími zeměmi (tzv. e-commerce), dovoz zboží nízké hodnoty, plnění usnadněná provozovatelem elektronického rozhraní a použití zvláštního režimu jednoho správního místa.

Doporučované

Nejčtenější