Novinky

Materiály na jednání vlády dne 15. května 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Zahraniční sektor
  • Boj proti daňovým únikům
  • Daň

Bod č. 17:
Návrh na sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě k projednání Návrh na sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

V rámci snahy o posilování potírání daňových úniků vypracovaly OECD a G20 v letech 2013 - 2015 balíček 15 opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (projekt Base Erosion and Profit Shifting – BEPS). Posledním přijatým opatřením v projektu BEPS bylo vypracování „mnohostranného instrumentu“, který má za cíl umožnit implementaci dosažených výsledků majících dopad na podobu mezinárodních daňových smluv.

Úmluva má v České republice charakter smlouvy prezidentské. Aby Česká republika mohla tuto mnohostrannou úmluvu podepsat, je nezbytný souhlas vlády s jejím sjednáním.

 

Doporučované

Nejčtenější