Novinky

26. května

Materiály na jednání vlády 26. května 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 4:
Návrh zákona o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby dálnice D8, úseku Trmice - státní hranice ČR/SRN

Ministerstvo financí navrhuje na výstavbu dálničního úseku dálnice D8 "Trmice - státní hranice ČR/SRN" přijmout úvěry od Evropské investiční banky ve výši 12 mld. Kč. Poskytnutí úvěrů na výstavbu tohoto úseku již schválila Správní rada EIB. První úvěrová smlouva, pravděpodobně na částku 6 mld. Kč, by měla být podepsána bezprostředně po nabytí účinnosti navrhovaného zákona. Podpis další smlouvy na zbývající částku se předpokládá na přelomu let 2005/2006.

Projekt dálnice D8 realizuje Ministerstvo dopravy  prostřednictvím státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dálnice D8 propojuje hlavní město Prahu s krajským městem Ústí nad Labem a pokračuje přes Krušnohoří na Drážďany a Berlín. Celkové náklady na výstavbu výše zmíněného úseku jsou vyčísleny na zhruba 19 mld.  Kč. Bez existence tohoto úvěrového zdroje hrozilo posunutí termínu realizace

Bod č. 15:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 03/05 "Správa dotací poskytovaných ze státního rozpočtu vykonávaná územními finančními orgány"

Hlavním bodem, ke kterému vyslovilo NKÚ ve své zprávě připomínky, je tzv. informační systém CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) a jeho naplňování daty. Ministerstvo financí může jen souhlasit s kritickým přístupem NKÚ k včasnému, úplnému a správnému naplňování systému potřebnými daty ze strany poskytovatelů dotací. Jednotliví poskytovatelé ne vždy a ne v plném rozsahu plní své informační povinnosti. Proto Ministerstvo financí navrhlo zařadit do novely zákona o rozpočtových pravidlech zákonnou povinnost poskytovatelů plnit systém daty v potřebném rozsahu a čase. Novela je v současné době v Poslanecké sněmovně ČR.

Doporučované

Nejčtenější