Novinky

Materiály na jednání vlády dne 1. března 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Legislativa
 • Podklady pro jednání vlády
 • EBRD
 • Ministerstvo financí
 • Zahraniční sektor
 • Česká republika
 • Koronavirus
 • Ekonomika
 • Veřejné zdravotní pojištění
 • Zdravotně pojistné plány
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor

Bod č. 5:
Žádost o obnovení investic Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v ČR

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání žádost o obnovení investic Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v ČR. Materiál je předkládán v reakci na zasažení ekonomiky dopady pandemie COVID-19 a v návaznosti na provedení technické mise EBRD v ČR.

Bod č. 6:
Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2021 a střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023 činných zdravotních pojišťoven

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zdravotnictví předkládá vládě k projednání hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2021 a střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023 činných zdravotních pojišťoven. Materiál konstatuje, že dostupnost a kvalita zdravotních služeb zůstane i díky naakumulovaným rezervám z minulých let zachována.

Bod č. 9:
Další postup při řešení problematiky zřízení služebností/ břemen nezbytných pro údržbu stavebních prvků vzniklých při realizaci veřejné zakázky na Sanaci lokality Skatulův Hliník na trase dálnice D48

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Další postup při řešení problematiky zřízení služebností/ břemen nezbytných pro údržbu stavebních prvků vzniklých při realizaci veřejné zakázky na Sanaci lokality Skatulův Hliník na trase dálnice D48.

Obsahem materiálu je návrh na určení osoby, která převezme údržbu odvodňovacího systému a dalších stavebních prvků vzniklých při realizaci veřejné zakázky „Sanace lokality Skatulův Hliník“ probíhající na trase dálničního obchvatu Frýdku-Místku po ukončení vlastních sanačních opatření.

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Vývoj, údržba a systémová podpora provozu eSSL EPD II“

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Vývoj, údržba a systémová podpora provozu eSSL EPD II“. Cílem této veřejné zakázky je zajištění funkčnosti elektronického systému spisové služby EPD pro potřeby Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější