Novinky

Materiály na jednání vlády dne 4. února 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Finanční arbitr
  • Mezinárodní měnový fond
  • Česká národní banka

Bod č. 16
Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 1. 2019

Ministerstvo financí na základě nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se změnila příloha č. 2 Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, předkládá návrh na stanovení platu finančního arbitra od 1. ledna 2019.

Bod č. 17
Odvolání a jmenování zástupce České republiky v Mezinárodním měnovém fondu

Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou předkládá vládě k projednání návrh na odvolání a jmenování zástupce České republiky v Mezinárodním měnovém fondu. V souvislosti se jmenováním nového viceguvernéra ČNB Ing. Marka Mory, M. E., se navrhuje příslušná změna na pozici, kterou z titulu své funkce zaujímá v mezinárodních finančních institucích viceguvernér ČNB, tj. pozici alternáta guvernéra za Českou republiku v Mezinárodním měnovém fondu.

Doporučované

Nejčtenější