Novinky

Materiály na jednání vlády dne 4. března 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Soukromý sektor
  • Kapitálový trh
  • Finanční trh
  • Ekologické závazky

Bod č. 8
Návrh na změnu zadavatele veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při odstraňování staré ekologické zátěže – skládky odpadů bývalého státního podniku OSTRAMO

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na změnu zadavatele veřejných zakázek na odstraňování staré ekologické zátěže skládky odpadů bývalého státního podniku OSTRAMO. Navrženou změnou dojde k uvedení ekologické smlouvy do standardního režimu, jak je tomu u všech ostatních ekologických smluv s nabyvateli privatizovaného majetku.

Bod č. 10
Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 – 2023

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 – 2023.
Záměrem této koncepce je zejména zhodnotit aktuální stav kapitálového trhu v ČR, identifikovat oblasti s největším potenciálem ke zlepšení a navrhnout v těchto oblastech adekvátní opatření.

Pro informaci:

Bod č. 2
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. července do 31. prosince 2018 a celkově od počátku privatizace)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Pravidelnou pololetní informaci pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. července do 31. prosince 2018 a celkově od počátku privatizace.

Předložený materiál informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací v období 2. pololetí roku 2018.

Doporučované

Nejčtenější