Novinky

Materiály na jednání vlády dne 11. března 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
  • Ministerstvo financí
  • Ministerstvo životního prostředí
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Kontrolní akce
  • Ekologické závazky

Bod č. 9
Jmenování zástupce Ministerstva financí do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na jmenování svého zástupce do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky.

Pro informaci

Bod č. 4
Informace Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/04 „Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem životního prostředí předkládá vládě k projednání informaci o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/04 „Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“.

Cílem kontroly bylo zjistit, zda je nastaven účinný a hospodárný systém pro likvidaci starých ekologických zátěží způsobených státními podniky před jejich privatizací a zda jsou pro jejich realizaci zajištěny dostatečné prostředky.

Doporučované

Nejčtenější