Novinky

Materiály na jednání vlády dne 7. února 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Finanční trh

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Návrh zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta. Současně řeší některé dílčí nedostatky dluhopisového práva. Návrh zákona není transpoziční, jedná se o národní legislativní úpravu, která však plně respektuje evropské právní předpisy a je plně v souladu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z jejího členství v Evropské unii.

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony. Návrh zákona je předložen ve zcela identické podobě, v níž již prošel podstatnou částí legislativního procesu, který však nebyl vzhledem ke konci volebního období řádně dokončen.
Návrhem zákona se upřesňují a doplňují některá již dříve implementovaná ustanovení směrnice Rady a Evropského parlamentu 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Předkládaný návrh zároveň upravuje některé otázky fungování Garančního systému finančního trhu, a to na základě zkušeností s jeho dosavadním fungováním.

Doporučované

Nejčtenější