Novinky

16. března 2009

Materiály na jednání vlády 16. března 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu

V souladu s aktualizovaným společným postojem Rady Evropské unie 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu Ministerstvo financí navrhuje vládě změnu seznamu sankcionovaných subjektů, který je přílohou nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu. Seznam byl doplněn o dalších 13 aktivistů španělské „ETA“ a částečně upřesněn v souladu s uvedeným společným postojem. Vůči subjektům v tomto seznamu se uplatní omezení, stanovená v původním nařízení vlády na základě zákona o provádění mezinárodních sankcí, např. se zakazuje vývoz, prodej nebo umožnění jiného nakládání s českým zbožím nebo platí další zákazy v oblasti peněžních převodů, používání dalších platebních prostředků, nákupu a prodeje cenných papírů a investičních nástrojů.

Doporučované

Nejčtenější