Novinky

19. ledna

Materiály na jednání vlády 19. ledna 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 9:
Zhodnocení možností nahradit výdaje resortů ze státního rozpočtu určené na financování programů a opatření národního charakteru za výdaje určené na spolu-financování programů EU včetně informace o příjmech a výdajích státního rozpočtu ve vztahu k rozpočtu EU

Ministerstvo financí oslovilo zainteresované resorty s tím, aby popsaly možnosti využití prostředků státního rozpočtu určených na národní programy na spolufinancování evropských programů.

Předložený materiál má za cíl aktivizovat úsilí při hledání prostředků veřejných rozpočtů, zejména státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů na spolufinancování. S ohledem na často značnou podobnost některých národních programů s programy EU je pravděpodobné, že některé resorty mají ve svých kapitolách určitý prostor pro utlumení národních programů a jejich převedení na programy evropské. Resorty v současné době dále analyzují možností převodů prostředků poskytovaných na národní programy na prostředky určené ke spolufinancování evropských programů.

Vstupem České republiky do Evropské Unie dochází ke změnám v možnostech financování jednotlivých oblastí hospodaření z hlediska finančních zdrojů. Česká republika se podobně jako další státy EU může podílet na čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Objem prostředků, které Česká republika může v jednotlivých letech z rozpočtu EU získat, by měl do budoucna narůstat. Jestliže ve zkráceném období 2004 - 2006 byl stanoven průměrný roční objem alokací prostředků evropských fondů na úrovni o něco převyšující 1 % HDP, pro finanční období 2007 - 2013 by mohl být roční přísun těchto prostředků zvýšen k hranici 4 % HDP.

Doporučované

Nejčtenější