Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Celkem 144 stránek pro témata Zákon

Vydáno

Zákon č. 361/2003 Sb.

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 437/2003 Sb.

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vydáno

Zákon č. 123/2003 Sb.

kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech

Vydáno

Zákon č. 47/2002 Sb.

o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 217/2002 Sb.

změna zákona o pobytu cizinců, zákona o cestovních dokladech a zákona o azylu, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 579/2002 Sb.

ze dne 17. prosince 2002 o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Vydáno

Zákon č. 490/2001 Sb.

ze dne 18. prosince 2001 o státním rozpočtu České republiky na rok 2002

Vydáno

Zákon č. 123/2000 Sb.

o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů