Novinky

Vyhláška č. 457/2017 Sb.

odbor 26 - Majetkové daně a oceňování
odbor 26 - Majetkové daně a oceňování

Vydáno

  • Legislativa
  • Vyhláška
  • Oceňovací vyhláška
  • Oceňování majetku
  • Zákon o oceňování majetku
  • Veřejný sektor

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb. a vyhlášky č. 443/2016 Sb.)

nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější