Novinky

Vyhláška č. 356/2015 Sb.

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Legislativa
  • Novela zákona
  • Státní závěrečný účet
  • Vyhláška
  • Státní rozpočet

kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 356 dne 21. prosince 2015.


 

Dokumenty ke stažení

 

Související informace

Doporučované

Nejčtenější