Novinky

Vyhláška č. 199/2014 Sb.

oddělení 2802 - Oceňování majetku
oddělení 2802 - Oceňování majetku

Vydáno

  • Legislativa
  • Vyhláška
  • Oceňovací vyhláška
  • Oceňování majetku
Aktualizováno 29. 9. 2014 15:40
  • Doplňující informace - Oceňovací předpisy od 1.10.2014 (zákon o oceňování majetku, oceňovací vyhláška) - pracovní úplná znění

ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č.441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.

Dokumenty ke stažení

 

Doplňující informace - Oceňovací předpisy:

Oceňovací předpisy od 1.10.2014 (zákon o oceňování majetku, oceňovací vyhláška) - pracovní úplné znění (.PDF, 1776 kB)

  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – pracovní úplné znění (s účinností od 1. října 2014)
  • Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. – pracovní úplné znění (s účinností od 1. října 2014)

Doporučované

Nejčtenější