Novinky

Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události

oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní
oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Vydáno

 • Daň z příjmů
 • Legislativa
 • Legislativní činnost MF
 • Ministr financí
 • Povodně
 • Prominutí daně
 • Rozhodnutí
 • Živelní pohromy
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor
 • Daň

Ministerstvo financí zveřejňuje Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události. Účinnosti nabyde toto rozhodnutí zveřejněním ve Finančním zpravodaji zítra, tedy 13.6.2013.

Dokumenty ke stažení - Rozhodnutí MF

 

Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní a záplav) rozhodl ministr financí využít své pravomoci podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) a zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k posečkaným úhradám daně s původním datem splatnosti, jež nastal ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. října 2013 a k zálohám na dani z příjmů fyzických osob splatných ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013, a to za podmínek uvedených v rozhodnutí.

 

Související informace Finanční správy:

 

Zdroj: GFŘ - publikováno 12.06.2013

Doporučované

Nejčtenější