Novinky

Vyhláška č. 310/2012 Sb.

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Povinné značení lihu
  • Vyhláška
  • Legislativa

kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb. - s účinností od 26. září 2012

(Vyhláška č. 310/2012 byla vydána ve Sbírce zákonů  dne 21. září 2012 - částka 112/2012 Sb.)

Doporučované

Nejčtenější