Novinky

Finanční zpravodaj číslo 2/2022

oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní
oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Pokyn GFŘ
  • Žádost
  • Rozpočtová pravidla
  • Rozhodnutí
  • Prominutí pokut
  • Územní rozpočty
  • Legislativa

  1. Pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější